Presse

ISS_5130_05797
Foto: SignElements
Bageriet på Krogsbækvej
DEBAT Kommunalbestyrelsesmedlem Kim Drejer Nielsens læserbrev indeholder desværre en række faktuelle misforståelser og mangler grundlæggende indsigt i sagen.
Af Svend Erik Pedersen (F), formand for Teknik- og Miljøudvalget – 18. august 2015, 13:37:35

Erhvervskvarteret omkring Islevdalvej reguleres af én lokalplan, Lokalplan 70, der er underdelt af 3 delområder A, B, C, for hvilke knytter sig særlige bestemmelser. I delområde A, hvor bageriet på Krogsbækvej er beliggende, må der således etableres butikker, der alene forhandler særligt pladskrævende varer, som eksempelvis biler, møbler eller byggematerialer. Ingen steder i lokalplanområdet kan der lovligt eksistere egentlig detailsalg. Der er mulighed for at have en virksomhed med engrossalg i området, lige som der i området kan være andre typer erhverv så som fremstilling, byggeri og anlæg, samt transport.

 

Der er ikke noget tilfældigt over det som planlægges i kommunen og heller ikke i håndhævelsen af reglerne. Det, der derimod kan virke tilfældigt, kan være hvordan en sag opstår. I det konkrete tilfælde er sagen startet som en klage fra en borger over støj fra virksomheden, hvilket i anden omgang bevirkede, at forvaltningen fik kendskab til at bageriet har et betydeligt salg til private. Kommunen har d. 5. aug. sendt varsel af påbud om lovliggørelse til ejeren.

 

Når kommunen bliver gjort bekendt med et muligt ulovligt forhold – f.eks. gennem en klage, har kommunen også pligt til at undersøge og lovliggøre det. Kommunen har i flere tilfælde behandlet lignende sager i området, hvor butikker har måttet lukke, f.eks. et outlet med tøjsalg på Sandbækvej. Derfor vil kommunen nu også på baggrund af den konkrete sag undersøge områdets øvrige virksomheder for salg til private og om nødvendigt kræve forholdene lovliggjort.

 

Kommunen råder ikke over en opsøgende ’task-force’ til at kontrollere borgernes og virksomheders almindelige adfærd, men er ofte afhængig af oplysninger fra anden hånd ved f.eks. ulovlig anvendelse af en ejendom. Bageriet på Krogsbækvej har undladt at søge om byggetilladelse i forbindelse med etableringen, og derfor har kommunen ikke været opmærksom på den ulovlige anvendelse, før klagen blev modtaget.

 

Planlægningen i Rødovre Kommune er med til at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af kommunen, hvor alle byens områder kan være attraktive og tilbyde forskellige muligheder. Det gælder både når der planlægges for boliger, men også for erhverv og detailhandel. Rammerne for detailhandelens udbredelse er formuleret i Kommuneplanen med en detailhandelsstruktur, der opererer med bydelscentre og lokalcentre, hvor det almindelige butiksliv skal foregå – en Kommuneplan, der i øvrigt blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen. I detailhandelsstrukturen er dette område ved Islevdalvej udlagt til særligt pladskrævende varer.

I forbindelse med den fremtidige planlægning vil der naturligvis løbende blive set på de regler, der opstilles i både kommuneplaner og lokalplaner. Derfor vil der også i forbindelse med revisionen af kommuneplanen frem mod 2018 blive set på detailhandelsstrukturen. Der er i Planloven opstillet klare regler for hvor og hvordan, der kan gives mulighed for detailhandel, og det er derfor meget tvivlsomt, om en eventuel ny lokalplan kan åbne op for detailhandel i området. En del af vurderingen er også, om muligheden for detailhandel i et område vil have negative konsekvenser i andre dele af kommunen, hvor der i forvejen er detailhandel. Hvis der for eksempel ville blive mulighed for detailhandel i Islevdalvejområdet, hvad ville der så ske med det trængte detailhandelsområde omkring Islevbrovej og Islev Torv?

 

Skal vi ændre den overordnede planlægning skal det foregå efter grundige overvejelser – og ikke for at løse et problem for borger, der (måske uforvarende) har lagt et brødudsalg til private på et sted hvor dette ikke er tilladt.

islevdalvej_004_280515

Rødovre Kommune har, ifølge et brev til Det Daglige Brød, været på besøg her ved Islevdalvej uden at kunne se andre virksomheder, som sælger til private. Nu vil udvalgsformanden undersøge, om der alligevel skulle være andre virksomheder, der ikke overholder lokalplanen. Foto: Brian Poulsen
Virksomheder tjekkes for privatsalg
MÅ-MÅ IKKE: Rødovre Kommune undersøger virksomhederne ved Islevdalvej for at stoppe salg til private.
Af André Bentsen – 17. august 2015, 15:38:26

“Kommunen vil på baggrund af den konkrete sag undersøge områdets øvrige virksomheder for salg til private, og om nødvendigt kræve forholdene lovliggjort.”
Sådan skriver formand for Teknik- og Miljøudvalget, Svend Erik Pedersen i et indlæg på rnn.dk om den verserende sag om Det Daglige Brød, der af kommunen blev truet til at stoppe al salg til private.
Det må man, ifølge lokalplanen for området, nemlig ikke.
“Men så må Dyreværnet og alle de andre heller ikke,” siger ejeren, Ove Niebuhr, som derfor har klaget til kommunen over naboerne, der, ifølge Svend Erik Pedersens indlæg, heller ikke må sælge til private.
“Ingen steder i lokalplanområdet kan der lovligt eksistere egentlig detailsalg. Der er mulighed for at have en virksomhed med engrossalg i området, lige som der i området kan være andre typer erhverv så som fremstilling, byggeri og anlæg, samt transport,” skriver han.
“Når kommunen bliver gjort bekendt med et muligt ulovligt forhold – for eksempel gennem en klage, har kommunen også pligt til at undersøge og lovliggøre det. Kommunen har i flere tilfælde behandlet lignende sager i området, hvor butikker har måttet lukke, for eksempel en outlet butik med tøjsalg på Sandbækvej,” forklarer Svend Erik Pedersen.

Har ikke en task-force
Han understreger, at Rødovre Kommune ikke råder over en opsøgende ‘task-force’ til at kontrollere borgernes og virksomheders almindelige adfærd, men er ofte afhængig af oplysninger fra anden hånd.
“Bageriet på Krogsbækvej har undladt at søge om byggetilladelse i forbindelse med etableringen, og derfor har kommunen ikke været opmærksom på den ulovlige anvendelse, før klagen blev modtaget,” uddyber Svend Erik Pedersen (F).

Nødvendigt planlægning
Han kalder planlægningen nødvendig for at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af kommunen, hvor alle byens områder kan være attraktive og tilbyde forskellige muligheder.
“Det gælder både, når der planlægges for boliger, men også for erhverv og detailhandel. Rammerne for detailhandelens udbredelse er formuleret i Kommuneplanen med en detailhandelsstruktur, der opererer med bydelscentre og lokalcentre, hvor det almindelige butiksliv skal foregå. En Kommuneplan, der i øvrigt blev enstemmigt vedtaget af Kommunalbestyrelsen. I detailhandelsstrukturen er dette område ved Islevdalvej udlagt til særligt pladskrævende varer,” påpeger Svend Erik Pedersen og tilføjer:
“En del af vurderingen er også, om muligheden for detailhandel i et område vil have negative konsekvenser i andre dele af kommunen, hvor der i forvejen er detailhandel. Hvis der for eksempel ville blive mulighed for detailhandel i Islevdalvejområdet, hvad ville der så ske med det trængte detailhandelsområde omkring Islevbrovej og Islev Torv?”

 

 

 

 

 

05082015