Miljø

strforkortere

Stråforkortere                                      

For at imødekomme forbrugernes ønske om at undgå stråforkortere bruger vi i Det Daglige Brød mel og kornråvarer, der er dyrket uden brug af stråforkortere.
Vi har i samarbejde med vores leverandører udviklet et kontrolsystem til at sikre, at der ikke anvendes stråforkortere under dyrkningen af kornråvarer til vore bageri.

 

Hvad er stråforkortere?
Stråforkortere er vækstreguleringsmidler, der kan anvendes ved dyrkning af korn til at regulere længden og styrken af strået.

 

Godkendelse og kontrol
Anvendelse af stråforkortere har været kendt i mange år. Miljø-  og fødevaremyndighederne har vurderet midlerne og tillader, at de anvendes.

  • kologisk korn er dyrket uden brug af stråforkortere.

Ekstreme klimatiske forhold – som f.eks. ekstremt store mængder nedbør – kan medføre, at vi ikke kan fremskaffe råvarer, der er produceret uden stråforkortere. Sker det, vil vi informere forbrugerne bla. via emballagen, eller skiltning i butikken.